શુક્રવાર, 17 મે, 2013

ધાગા


લખ્યો પત્ર જે કાલે સુકાશે
અક્ષરે ઉપસ્યો ભાવ કળાશે
નજરમાં સિતારાં કળી વિખાશે
ધડધડ હૈયે ના શ્વાસ લેવાશે
--રેખા શુક્લ

મેરા ના મુજમે કુછ રહા

જરા સી જન્નત આંખો મે ભરલું
આ તુજે મૈં સાંસો મે ભરલું
કરલું એક ઔર ગુજારીશ ?
આ તુજે હી મૈં જી લું.....!!
--રેખા શુક્લ


રબ્બા મૈં તો મર જાવા રે
એકદુજે કે બિન ના રેહ પાવા રે
તેરા ના હોના, મેરા ક્યું હોના?
દિન તુમસે, શામ તુમસે, સાંસ તુમસે, જિંદા તુમસે
---રેખા શુક્લ