શુક્રવાર, 5 એપ્રિલ, 2013

"માં"


કોખ થી છુટો પડ્યો હું રડેલો "માં" તુ રડેલી.....
ગોદમાં હું રમેલો ખુબ હસેલો તું હસેલી !!
બેસતા હું શીખેલો બોલ્યો "માં" તુ રડેલી....
પા-પા પગલી પાડી ગળે બાઝી પડેલી !!
ગોળ ગોળ હું ભગાવતો, હું બહુ સતાવતો !
દુધનો પ્યાલો લઈને ગોતે હું સંતાઈ જાતો !
સ્કુલે મુકવા હસ્તા મુખે સજળ નૈને જોતો !
છુટતા ગળે થી હું રડેલો વળી વળી જોતો !
મિત્રોમાં મશ્ગુલ રમતગમત ખુબ રમતો !
સ્કુલ પતી તે સમર ખુબ ફર્યો'તો હસતો !
પપ્પાની કાર્બન-કોપી કહે હું મલકાતો !!
ગર્વથી ભીની આંખો ચશ્માં લુછતીતે જોતો !
યુનિ-માંથી આવી રડ્યો ક્રુશ હથેળી ચુમતો !
મીઠું મોં કરાવ્યું જોબ મળી તું રડેલી........
લગ્ન વખતે હરખાતી ઘડી-ઘડી આંખો લુછતી !
પાગલ મનવા દિલના સંભલે કૈં ચુમી લેતી !!
પેહલા ખોળે પુત્ર વધામણી સફેદી માથે વધતી !
ના'ની તારી ના'ના તારા કહી સંગે રમતી !
ઠુમક-ઠુમક મુજ બાળ રમાડે હું જો'તો હસતી !
દુઘનો પ્યાલો લઈને ગોતે ઘીમે ફરતી !!
ગોળ ગોળ ફરી મુજ્ને જ જાણે શોધતી..!!
રડતાં રડતાં યાદ કરું આજ તું દુર નજરથી !!
"પાપા ના'ની" ્છબીને ચુમી બાળ નજર હસતી
ક્યાંથી લાવું "માં" ફરીથી આંખો મારી રડતી...!!
---રેખા શુક્લ