રવિવાર, 18 ઑક્ટોબર, 2015

પંખ વિહોણુ ...

ઇનહેરીટેડ ટોપલા ના ભાર તળે ગભરૂ બાળ 
મળે છે શું ના માંગ્યા વગર તે કહે સમજુ બાળ

ડેડ ને હતો ડાયાબીટીસ ને મોમ પર આવે આળ
મોમ ને હતું હાઈ બી.પી અણસમજે આવે આળ 

બધામાં આવી ભેળસેળ શીલ જેવા હૈયાળા મા'ણ
ઉપરથી આવ્યા જીવજંતુ લાવ્યા રોગ લે સંભાળ 

પૂર આવે એ પેહલા તો, બંધાતી રેહતી રે પાળ 
કળયુગમાં કોણ કરે માવજત ગભરૂ ચીસોના બાળ
-----રેખા શુક્લ

'સનેડા'

શબ્દો દાણા, કંકુવર્ણા  આવ તને વધાવુ

સ્વરસન્નાટો રણકે મહેંકે અંગે લઈ વધાવુ

-----રેખા શુક્લ
  **************************************

ઉગ્યા અંબોડલે શું ફૂલ કે મિઠ્ઠુમિયાં સે ગપશપ હો ગઈ
ઉડ્યા પંખીડા રે જોયા 'સનેડા' માં દેખ સૂનમૂન હો ગઈ
----રેખા શુક્લ
**********************************
શબ્દો એ તાણી લીધી સોડ, કૈં  જ્યારે જ્યારે ઘાવ રડી પડ્યા
પારેવડી ની પાંખ માં આવભાવ છે જ્યારે ફાટી આંખુએ રડ્યા
----રેખા શુક્લ
*********************************************************************
ઝ્બકી ને મારે આંખ, લ્યો સિતારા ને થયો લવ છે !! 
મૄદુલ હાસ્યે ચાંદનીનો  તીખો ઇશારો, અલગ લવ છે 
---રેખા શુક્લ