ગુરુવાર, 9 ફેબ્રુઆરી, 2017

लगता हैं....


रूकी हुं सदियों से कबसे भागते भागते
सादगी ने चूमे हैं कदम युं जागते जागते

नापे कदम नाराजगी रोज  चलते चलते 
अक्सर लूंटा हैं क्युं नजरोंने हसते हसते

कैसी खुमारी डरे आवारगी देख रोते रोते
चूमती आसमां दुआए प्यार करते करते
----रेखा शुक्ला 

મહેક વસંતની


ફૂલી ફાટી મહેક વસંતની 
કદમ્બડાળે ઝૂલી હારમાળા પંક્તિની
રેશમી દોરીએ લટકે ફૂલો શબ્દ બની

ઉપર ચીંટકાવ્યું ઝાંકળ જો બુંદ બની
ઉગ્યુ'તું મેઘધનુ ઝાંકળ મહીં પર્ણની
---રેખા શુક્લ