સોમવાર, 18 નવેમ્બર, 2013

ડૂબે શબ્દો કિનારે


ખમી જા્ને ઘસારો ઝળકવું તને છે
પંથ જ મંજીલ તોય ભટકવું તને છે

જિંદગી ઝેરીલ પરખવાનું તને છે
ડૂબે શબ્દો કિનારે તરસવાનું  તને છે
.....રેખા શુક્લ

હાથ મે રેત સા ઇસક તેરા...
ઝરા ઝરા જલાયે ઇસક તેરા...
મુજ મે હી ભાગા હૈ કોઈ, ઇસક તેરા...
યે આગ કા દરિયા હૈ ડુબકે જાના હૈ ઇસક તેરા.....
.....રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો