શનિવાર, 23 ફેબ્રુઆરી, 2019

શબ્દસલામી

મુઠ્ઠી ભરી ને ચાલો વાવીએ ઝંખના; બળી ગગનચૂંબી કવિતા
સીમ ભરી ઉગાડો લીલાશ; માનવતા ઝંખતી કસૂંબલ કવિતા
ખોબો ભરીને શમણાં પી ને હવે; માંગ રાષ્ટ્રઆરાધની કવિતા 

રોમ રોમ માણ ફુટયું આકાશ; સીમા પર માંગે હિસાબ કવિતા
ઉત્સાહના મણકા માતૄભાષે; દઉ શબ્દસલામી આક્રંદ એક કવિતા
પૂર્ણિમા ની ડાળે ઝૂલે ઝૂલી; ટહુકા કરતી થનગની એક કવિતા

નાગરિકો અને સૈનિકોનું કરે ભવ્ય સન્માન; સ્પષ્ટતા એક કવિતા
કરૂણતા અને સંવેદનશીલતા થી; પરોવી રૂવે શબનબી કવિતા 
રૂપ રંગ રસ થી છલકે મધુરી; અલૌકિક  કાવ્યલોકમાં કવિતા
---રેખા શુક્લ