રવિવાર, 17 મે, 2015

ઈટ્ટા-કીટ્ટા....

देखती हैं ख्वाब पलके झूकी झूकी
पास आये तो चले सांस रूकी रूकी
---रेखा शुक्ला

वो लश्कारे करती बयां अंगारे
शर्मो हया के पिंंजर तोडे अंगारे
---रेखा शुक्ला

ઈટ્ટા-કીટ્ટા....
દિલ ખુશ ઇટ્ટા ઇટ્ટા
જા તુ સતાવે કીટ્ટા કીટ્ટા
----રેખા શુક્લ