ગુરુવાર, 19 સપ્ટેમ્બર, 2013

પોઢાડું પારણે

માથે ઓઢું દુપટ્ટો પ્રિતી છલકી આંખે
ખંજન ગાલે શરમ શેરડે મલ્કી પાંખે

મધુ મધુ સુગંધીત સ્નેહભીની ઝાંખે
અધરાતે મધરાતે વરી વળીને તાંકે

પાગલને પાગલ કહી વારે શે આંખે
ઓલ્યો પુછે ઘાવ વળગ્યો શે પાંખે

ફરીલે ઝુલાવી પોઢાડું પારણે ઝાંખે
હિંડોળા હલાવું રૂમઝુમ વસેલ આંખે
---રેખા શુક્લ

શ્વાસ વંદના...!!

ગોપાલનું શિશુસ્નાન ને, વીણાવાદિની વંદના
સપનાનું ઘરઘર રમે, રામસીત કરીલે વંદના
ભુલી શકે ના ખોળી લેજે વગડાનો શ્વાસ વંદના
તમારા સમ કહીને ચળી જશે છંદની છે વંદના
ડોલતો ડુંગર ઉમિયા કહેતો નૂતન તેની વંદના
અલમારી ના પુસ્તકે કેટકેટલી ગમતી વંદના 
--રેખા શુક્લ 

ધુમ્મસ વ્હાલનું જુન્નસ !!

પરંપરા વડિલની કેડી આગળ ધુમ્મસ ધુમ્મસ
અટવાયો નવયુવાન કિરણ વ્હાલનું જુન્નસ !!
*******************************
દર્દ પીડા ભરી જારમાં અલમારી માં બંધ અકબંધ !
સર્વ કીડા ફરિ ભરવા ચિનગારીમાં બંધ અકબંધ !!
********************************
જીન્સમાં કાણું ફેશન તણું છે ગાણું....!
અરથ વિણ નાણું કિશન વિણ જાણું...!
********************************
ઝીણાં ઝીણાં ફુલ પાંદડી જોઈ એની કુર્તી, 
તંગ તંગ ચોલી પર પાતળી એની ચુનરી

લપેટાઈ જાય વાદળ થઈ ઝુલ્ફ એની ઘનેરી, 
નૈન હસ્તા અધરો મધ્યે નાર સુની અનેરી...
....રેખા શુક્લ

પગલીઓ થઈ કવિતા !

ફુલ અંગ ફોરમ સંગ તંગ તંગ નાર કવિતા
કાંટે જંગ સૌરભ અંગ મંદ મંદ વાર કવિતા
નભ ઝુક્યુ ને પડી પગલીઓ થઈ કવિતા !
શ્રી સવા ને કંકુ ચોખા શબ કરે થઈ કવિતા
અહીં ટૂંકુ હાસ્ય જોઈ રૂદન ભારોભાર કવિતા
સહી રુકુ શરમ થઈ વંદન ભારોભાર કવિતા
કાન મારો ચંદ્રમા ખોળે આવી હસતો કવિતા
જાન મારો ચંદ્રમા હૈયે આવી વસતો કવિતા
...રેખા શુક્લ

કળી પાંગરી ...ફડફડાટ મંદ છે

કાંટા વચ્ચે કળી પાંગરી શબ્દની પાંખડીઓ લઈ ને
અગ્નિપથ પર છમ્મ છમ્મ નાચી આંસુડીઓ લઈ ને
********************************
ગણગણાટ 
ને ખળભળાટ 
લાવે 
ઝીંણો વણાંટ 
કરે 
માઝમરાતે 
થઈને 
ચળવળાટ...
********************************
નયન ને કહો મૌન રહે અધરોનો ફડફડાટ મંદ છે
વિનયને કહો કોણ રહે મધુર તો ખડખડાટ ચંદ છે
********************************
..રેખા શુક્લ