શનિવાર, 16 નવેમ્બર, 2013

ઉત્તર જડે


નાળિયેળી ચૂમે આકાશે મૌન અડે
આભલિયાં ચૂમે તરંગે રંગો ઉડે
પારેવડાં ચૂમે ગગને  નજરે ચડે
અધર ચૂમે આંખલડીને ઉત્તર જડે
કાવ્ય ચૂમે પંક્તિ અક્ષરે સીમા નડે
----રેખા શુક્લ

તોફાની એ આવી ત્યારે ....


વાયરો જો વાયો પડઘાયો માત્ર લેશ
તોફાની રમખાણ  અડકી ગયો મેશ
કેહજો ઉભા કરેલ પર્વત ને જઈ શેષ
વરસતી અસ્પર્શ વાદળી ધરીને વેશ 
---રેખા શુક્લ

એને મળવા હું આખી જિંદગી તડપતો હતો,
એ આવી ત્યારે હું લાકડું થઈ સળગતો હતો..
---રેખા શુક્લ