રવિવાર, 13 જાન્યુઆરી, 2013

ધગધગતી રેતમાં પગલી ભુલકાંની..


નવાબ બચપણ ને સામે કિનારે ઝુરતું ઘડપણ...
મુંઝાઈ રહ્યો જોંઉ મોંઘવારી માં યુવા વર્ગ...
શિક્ષણ-સંચાલનમાં સડે સંબંધો ની બિમારી...
જિંદગી ની ધગધગતી રેતમાં પગલી ભુલકાંની...
ઉમંર થી લાંબી સડકે ઉભા ત્યાંજ બસ દોડ્યાં...
-રેખા શુક્લ