સોમવાર, 5 નવેમ્બર, 2012

ડરો ના ગુલાબના કાંટો....!તારા નજરની લાલસા શું ભારોભાર થઈ ગઈ,
ક્યાથી ઉઠે મારી નજર પાપણો ઢળી ગઈ...
તુ મારી વાણી માં વિશ્વાસે વિલિન થઈ ગઈ,
વ્યથા કારણ સ્વંયમ વિરહ પિડિત થઈ ગઈ

મોલ કમ કર માં યાદો ના હિસાબ દઈ લઈ
અભિલાષા ની આશ શું તૃપ્ત થઈ ગઈ...?
નકાબ થઈ ને પલકોથી ઉતરતી રહી ગઈ,
દિલે વળગી યાદ તો જહેર જહેર થઈ ગઈ 

બુન્દ બિન્દુ થી ખેંચાઈ જોડાઈ ચુંટી ગ
સુરજ ની રશ્મિ રોશની માં... લુંટાઈ ગઈ
શોહરત મળે પેહલા... મહોર લાગી ગઈ
ડરો ના ગુલાબના કાંટો... હું રૂઝાઈ ગઈ
વાદિયાં વાઇલ્ડ ફુલોનો બાગ ભરી ગઈ
---રેખા શુક્લ ૧૧/૦૫/૨૦૧૨

ખામોશ ઇંતઝાર....!!!


કતરા કતરા ખ્વાહિશે ડસતી ગઈ જિંદગી

આંસુ કો પીતે પીતે ડસતી ગઈ જિંદગી

ખામોશ ઇંતઝાર મૈં ડસતી ગઈ જિંદગી

શીશે કે આંશિયાને મે ડસતી ગઈ જિંદગી

--રેખા શુક્લ ૧૧/૦૬/૨૦૧૨