શુક્રવાર, 23 માર્ચ, 2012

મુસાફર છે આદમી..!!


વ્હાલો સર્જનહાર વિશ્વની લીલા નિહાળે પર રહી
સુક્ષ્મતા-સંયમતા વિરાટ આકાશગંગે મળે નહી
માટીના મારા સ્વપ્નાંને ભીંજ્વા આવે વર્ષા અહીં
મુસાફર છે આદમી તોય કેમ બંદીવાન છે અહી
ભાતભાતના નિતનવા અવનવા ઘેંટા બસ અહી
ભાગવાની ઇંતજારી એકના એક સ્ટેશન મહી
સ્ટેશનો ઉતરી-ચઢતી ભાગતી જીન્દગી અહી
કોણ મળેકેટલો સમય કેમ ગુજારશે અહી
નવાંગતુકના પડછાયાની હઉકલી સતાવે અહી
ઠાંસી-ઠાંસીને એક  ડબ્બેએક જગ્યામાં કહીં
એક ઘરમાં ને એક દુનિયે ભરાણા છે સૌ અહી
છુપાવે એકલતા નેટ પર ભાન ભુલીને અહી
"ગુગલ" ને "સ્કાઇપપરથી "ક્લાઉડ" મહી
મુન ને માર્ઝ પર લટાર મારીને આવે અહી
મ્રુત્યુ પછીય મુસાફરી  કરતો મુસાફિર અહી
 કોઈ રંજ  કોઈ તૃષ્ણા થાકેલા સપના મહી
તટસ્થ આત્મા ઘુમે ધ્રુજતો-ધ્રુજતો મુસાફીર મહી
-રેખા શુક્લ(શિકાગો)