રવિવાર, 25 માર્ચ, 2012

ડોલરના કેટલા ભાગલા પડે?


ટેક્સ ને ઇન્સ્યુરન્સ ના ફાળે મોટા ભાગના ભાગલા
રૂસ્તમજી કરે વિચાર ડોલરના કેટલા ભાગલા પડે?
પ્રોપર્ટી, કાર, મેડીકલ, લાઈફ, કે પછી દવા-દારૂ
કયો ભાગ હું કમાયો ડોલરનો મારે ભાગે..??
ચુંસી લે લોહી મારું ને ફેંદી નાખે પુરુ શરીર
બિલોના થોકડા વચ્ચે ડો. ની ગોળીઓ તાકતી રહે
રૂસ્તમજી કરે વિચાર ડોલરના કેટલા ભાગલા પડે?
પારવગરના કામો વચ્ચે જીન્દગીને સજા મળે
શું મ્રુત્યુએ જઈ દીધો પડકાર તે છુટકારો ના મળે?
ટીકુર ટીકુર તાકતો સમય સૌને મળતો રહે
બને સાક્ષી બધે છતા પીછો કોઈનો ન છોડે
હિસ્સામાં બસ સુખ-દુઃખ ઝોળીમાં વેરતો રહે
દઈદે સજા પર સજા કદીએ પાછો ન જ પડે
રૂસ્તમજી કરે વિચાર ડોલરના કેટલા ભાગલા પડે?
-રેખા શુક્લ(શિકાગો)

સ્વપ્ના સુહાના...!


માસુમ છે મૌસમ ઘાયલ પરવાના
        સુણાવી કહાની દિલ ને રડાવાના
રંગીન સ્વપ્નાના પડછાયા મજાના
        જાગે મરે છે અહીં સ્વપ્ના સુહાના
અંજામ અહીંના અહીં રહી જવાના
       રૂપાળી જુવાની ને રોતી જોવાના
પડછાયા પાછળ લાગ્યા રહેવાના
      હસાવી રડાવે અહીં સ્વપ્ના સુહાના
               -રેખા શુક્લ(શિકાગો)