બુધવાર, 13 મે, 2015

વિદાય
ભારે હૈયે દીધી વિદાય તુષાર ને કેમ સમજાવું શું શું લઈ ગઈ વિદાય
તારો પ્રેમ મારી મજબૂરી રસ્મો રિવાજો બાપુજી ની આજીજી થઈ વિદાય

ને પાછો મળી ને બન્યો અન્જાન એક ભૂલ ની કેટલી સજા દૈ જાય વિદાય
પરણવું પ્રસવવું ઉછેરવુ ને સોંપવું મન મારી જીવવું રાહ મૄત્યુ દે દે વિદાય

જીવન ખોળેથી છૂટી ગયા લઈ મંદાક્રાંતા શિખરિણી શાર્દુલવિક્રિડિત વિદાય
એહસાન નુ ધુમ્મસ ઉપર ગાજતું આભ ને ધરા દે સલાહ લઈ લે ને વિદાય
----રેખા શુક્લ