મંગળવાર, 10 ફેબ્રુઆરી, 2015

दास्ताने

રંજે સાઝીશ પલ પલ ના અરે યાદ કર મુજે
ખુદ કો ભૂલા ગઈ હૈં દાસ્તાને ખત્મ કર મુજે
----રેખા શુક્લ

रंजे साझीश पल पल ना अरे याद कर मुजे
खुद को भूला गई हैं दास्ताने खत्म कर मुजे
----रेखा शुक्ला

મુજે....मुजे

જા રે જા તુ અપને ખયાલાતોં સે તો ના જોડ મુજે
હોંઠો કી યાદ આઈ તો અપને હોંઠો સે ના જોડ મુજે 
----રેખા શુક્લ
जा रे जा तु अपने खयालातों से तो ना जोड मुजे
होंठो की याद आई तो अपने होंठो से ना जोड मुजे
----रेखा शुक्ला