બુધવાર, 20 ઑગસ્ટ, 2014

છે નિતનવા માળખાં...રાતરાણી....!!

સમય છે રોજ રોજ બાંધે છે નિતનવા માળખાં...
સમય રિસાય તો પીંખે છે રોજ માળખાં..!!
દિલ ના દ્વારે દસ્તક દે ઝાંઝવા ના માળખાં...
બારી નયને ટહુકી સિવી હોઠ સાંધે માળખાં...!!
----રેખા શુક્લ


રાત વાંચ્યા કરે જીવન ડાયરી...
ને સુંઘ્યા કરે શબ્દો રાતરાણી..
ભીતર નું ટમટમિયું 
લા'વ ઝીણી જલ્યા કરે..
તમરાં રાતરાણી...
સાવ લગોલગ તું આવે 
શ્વાસ માં સુગંઘ ફરે...ચાહત રાતરાણી..
------રેખા શુકલ

બંધ અધરે મગ્ન...


હ્રદય ને ઉગી કાંગરી...
ઉપર ઉગી વેલ..
વેલ ને બેઠા ફૂલ...
ને સુગંધ ને આવી ગઈ પાંખો
વળી વળી લળી લળી ...
ખીલે કળી ભળી મળી...
શાન ભાન ભૂલી... 
બંધ અધરે મગ્ન આંખો
---રેખા શુક્લ 


"માધવ"


"હલ્લો"..."હાય" માં ક્યાં પતે
જ્યાં સપનાઓની વાંછટ વરસે

નયનરમ્ય ભીનાશ માં શું પતે
ગળાબૂડ પ્રેમ માં શું શું તરસે 

વહેતા રૂધિર નું જો મારણ વસે
અસ્તકાળે શ્વાસ નું ભારણ વસે

ખિલવાની આદત કળી માં વસે
એક કાગળના ફૂલમાં સુગંધ વસે

ખરે થઈ પાંદડી છે પાંદડી હસે
એક એક ભાસ બસ રોજ રોજ ખસે

"ટેરીફીક" ધબકારના અંકૂર ફૂંટે
સંગ સજ્યા શણગાર હવે સાથ છૂટે

બદલવાનો "પોઇન્ટ ઓફ વ્યુ" ખૂંટે
સ્વ થી લડવાનું હા સાહસ કૈં તૂટે 

ન બાંધવા ને "માધવ" પડદો પડે
આંખો મિંચાય મોરપીંછ આવી અડે
----રેખા શુક્લ