બુધવાર, 17 જુલાઈ, 2013

રણમાં હોડી

હાથ જોડ્યા રણમાં હોડી સંબંધ છોડી ખબર બહુ મોડી પડી
હાથ હથોડી આયનાઓ ફોડી પુષ્પ ને ના કર અલગ તોડી
...રેખા શુક્લ

वो 
सामने है मेरे 
और
जुदा भी है
मेरा 
गुनहगार है वो
और
खुदा भी है।
------ अरुणा राय

कदमों के निंशा नज्में

एकलौता मौका जिन्दगी है के मौत है सोचले
करजदार भी यहां क्या गुन्हेगार होता है सोचले
अरजदार भी यहां क्या समजदार होता है सोचले
कदमों के निंशा नज्में चल पडी एक कदम सोचले
-----रेखा शुक्ला
*****************************   
આંખો ને ઇન્તજાર કે મોતી લુંટા દિયા
આયા નહીં વો ઉસને બહાના બના દિયા
******************************
તેરી તસ્વીર ક્યા રખ્ખી મૈં ને 
ખુશ્બુ આને લગી કિતાબોં મેં