મંગળવાર, 13 ફેબ્રુઆરી, 2018

Happy Maha Shivaratri


ફૂલોને આવ્યો છે 'ફ્લ્યુ' 
ને ભમરાં છીંકો ખાય છે
ઝરણું બેડું ફોડી પર્વત ને સતાવે છે
મહિમા રેડ મુન નો 
સમૄધ્ધિ એને રંજાડે છે
દરણું મેલી છોરી મોરલી વગાડે છે
કાનો રાધા પછવાડે
બેકયાર્ડે ધૂન મચાવે છે
ગાણું ગાંઉ  શિવજી ડમરૂં લૈં નચાવે છે
----રેખા શુક્લ

अफसोस...!!


तुम कैसे वजुद हो जिसके लिये घर छोड के आई.... 
अफसोस  उस्को ही रुला दिया ...??
दवा तो ना बन सके तो झहर क्युं बन गये ??
क्या मिला उस्का हंसना छीन के ???
औरतने तो जनम दिया अफसोस तुम मरद ना बन सके ..!!
पल्लु छोड के अपने पांव पे खडे रहो और जानो जिंदगी का मजा
अफसोस तुम मरद ना बन सके ...!!
---रेखा शुक्ला