શનિવાર, 21 મે, 2016

ના રહું પાસે કે દૂર

નવલ કહે છું પરપોટો ગૂંગળાતો 
ને નમણી નેહા બોલી 
છું મૄગજળ હું લોભામણી  
તેથી ના રહું પાસે કે દૂર તુજ થી 
અહીંજ છું બાષ્પિભવન થવા સુધી..
ને પછીય વર્શું વાદળી થઈ
 ઝરમર ઝરમર ભીંજાતી 
ને તું નાંચે ટપ ટપ ફોરૂં 
આસપાસ નજરો લોભામણી !!
====રેખા શુક્લ