ગુરુવાર, 31 માર્ચ, 2016

જવાની જવાની

તાજી રે ફૂંટે જ્યાં લ્યો ચંચળ જવાની 
ઉડે ભમરાં થઈ ફૂલે જુવાન જવાની

ફાટ ફાટ થાતી મદમસ્ત રે જવાની
ઇશારે ઇશારે હસ્તી હસાવે જવાની 

ઝાલી ના ઝલાય બસ ભાગે જવાની
દરેક ના ભાગની દરેક પામે જવાની

વ્હેંચાય ન વેચાય સાચવો જવાની
કૂદકે ને ભૂસકે સરી જવાની જવાની

વળી વળી લળી લળી સલામી જવાની
ફૂંટી કેમ પાંખો આવે આંખે રે જવાની 
----રેખા શુક્લ ૦૩/૩૧/૨૦૧૬