મંગળવાર, 28 ફેબ્રુઆરી, 2012

યે સુલગતી વાદિયાં...

વાદિયાં મિલાયે અપનોસે સજનવા...
ગુજરે હુવે લમ્હેં દિખાયે કારવા....
કે તુમ અબ ભી યહાં હી હો...
જબ કુછ થા ભી નહીં તબસે હો...
યે ગલિયાં ઔર સિતારે આસમાં કે...
કરતે હૈ ઇશારે મિલનકે યે નજારે...
હસરત કોઇ બાકી  રહે દિલદાર...
દિલ્દારા જ્શને બહાર કરે ઇશ્ક કી પુકાર...
-રેખા શુક્લ(શિકાગો)

તને મળું તારી આંખમાં …

તને મળું તારી આંખમાં ને પીગળુ બાહુપાશમાં
સોફ્ટ ને મક્કમ પણ સ્પર્શાઉ તારા હાથમાં....
પગ જમીં પર અધ્ધરખુલે  આંખ લજ્જામાં
ઉડતા સ્વપ્ન પકડીને વેરી દે છે પાલવમાં....

નશીલી તાંકતી આંખો,મારી હથેળી નીચેની આંખોને
થર થર ધ્રુજારી ધબક ધબક હ્રદયની પાંખો ને...!!
- રેખા શુક્લ(શિકાગો)