મંગળવાર, 5 માર્ચ, 2019

'માલિક'


નમુ નમો નદી વંદી
પર્વત પર્વત હર ઘાટી ચીરે ધાર નદી 
જીવે પરમેશ્વર કરે પ્રાયશ્ચિત જીવ નદી
---રેખા શુક્લ
અવંતિકા
કહે તું વીરગતિ અંગારે
નેકદિલ રફ્તાર સંવારે
---રેખા શુક્લ
મનમોહક 'માલિક' કી મૈં મીટ્ટી કી દેન !!
બન નીડર શોર્યગાથા સાંવરા તુ મેરા
જાન ડગર પરિ-કથા બાવરા તુ મેરા
---રેખા શુક્લ