બુધવાર, 11 જૂન, 2014

સરી જાય આંસુ


સરી જાય આંસુ
ને ચાલ્યા જાય "આપણા"
પર્ણ ની જેમ આંસુ
સંતાકૂકડી જીવન રમે દઈ દે "ખો"

ભૂલાય નહીં તો "જીવન" ખરે
ને યાદ કરીને આંસુ ડરે...
સાદે બાંધુ પ્રિતમ પિયુજી

"જીવ" મારો બળે
રમત રમવાનું છોડી ને
"આપણા" થઈ ને ભળીએ !!
----રેખા શુક્લ