શનિવાર, 9 ઑગસ્ટ, 2014

ગલગોટુ


ભર્યો, ખજાનો વાતનો, આંખમાં 
જોયું, હસતું છોરું, એક કાંખમાં 
મધુરભાષિણી, નાનકું ગોરું ગોરું 
કોરું કોરું, ભૂલકું થઈ, ઉઠાડે તોરું
અરે! એક વાર તો આવને ઓરું
ભીતર મોરું ભિંજવે ગલગોટુ છોરું 
ગળે વળગાડી રમાડતું ગોરું છોરું
----રેખા શુક્લ

ભાષા


અશ્રુઘરમાં સળવળાટ ને લાગણી નો તરફડાટ છે
શ્વસનમાં ઉશ્કેરાટ ને વિસ્મયતા જાય સડસડાટ છે

લલિત શૈલી, ભાષા સ્વાદિષ્ટ, સંવેદના રમતિયાળ છે
ક્યાંક લાગણ્ય ને ક્યાંક લજામણી માં લાગણી રસાળ છે
----રેખા શુક્લ