મંગળવાર, 12 મે, 2015

કે આ કારણ વગર નો માણસ

કંકાવટી માં ટેરવાં ને 
મન દોડે ભ્રમ માં 
કે આ કારણ વગર નો માણસ

રોજ કરે ખરખરા 
ને નવાંગતુક શિશુ ની સુશૄષા..
કેવી ભીની ફૅર-વેલ ની વાતો 
પરિચિત ચેહરામાં
ને ઘૂંટડો સંબંધ શ્વાસમાં 
કે આ કારણ વગર નો માણસ 

સૌરભની તલાશ ચંદ્રમાં ને
રૂપ ખોલે ખિડકી આશમાં
અડધી વાતો મા ની કહે તુજ બાળને
સપ્તર્ષિ દેખાડી વાતમાં 
ખોવાઈ જાય 
કે આ કારણ વગર નો માણસ 
---રેખા શુક્લ

ગુલાબી મુજ કાગળમાં !!

ભાસ કહું કે આભાસ તું જ કહે શું કહે છે મેઘ-ઘનુ આકાશ ? 
આ વર્ષે પાક લણતા લણતા તું બહુ યાદ કરે છે મને..
મારી એડકી ની ઉપર તો દયા કર ને ..
આ રોજ રોજ શ્યાહી થઈ ને ઢોળાયા કરવાનું ...
ખોળા માં પછી દિલમાં ખાંખાખોળા કરવાનું 
ને પારણે ઝૂલે કવિતા ને મારું તો બસ ઝૂરવાનું ! 
ગણગણતા અક્ષરો કાનમાં તુજ તરન્નુમના..
શાને આવે ઉછરંગ કવિતાના..
ક્યારેક જઈ ઉભી ખૂણામાં સૂનમુન 
કે ક્યારેક મેઘ-ધનુ પકડવા પતંગિયુ થઈ ઉડે કવિતા આભમાં ...
વાદળનાં અડપલા..તુજ ગાલના ખાડા ..
સુકોમળ શરમ ના શેરડા..તોરણીયાં વ્હાલ ઝુમ્મરીયાં શમણાં ..
ભીનો ભીનો સ્પર્શ..અધરો નું મંથન..
આવે ટહેલતી કવિતા ગુલાબી મુજ કાગળમાં !!
----રેખા શુક્લ