શનિવાર, 8 ઑક્ટોબર, 2011

દિપાવલી ભારતની.. સાંજની યાદો...!!
                             સ્મૃતિપટના પ્રાંગણે સંસ્કૃતિની યાદો...
                             ચણે મોતીડા આંગણે મોરલાની યાદો...

                             થાતી રહે પ્રદક્ષિણા તુલસીની યાદો...
                             પ્રેમધાગા સુતરના જોઉ વડલે યાદો...

                             આસોપાલવના લીલા તોરણોની યાદો...
                             ને લીપેલા આંગણે રંગોળીઓની યાદો...

                             મંદિરના ઘંટનાદે આરતીની પ્રગટે યાદો..
                             ઝળહળતી દીવડીઓના તારલાની યાદો...

                                        -રેખા શુક્લ(શિકાગો)