બુધવાર, 26 ડિસેમ્બર, 2018

रंगीनियां


बहोत हो गई गपशप, फोटु, अल्फाझो की रंगीनियां 
अब थोडा दूर चलके देख खुशीओं की सूनी रंगीनियां
--- रेखा शुक्ला 

મંગળવાર, 27 નવેમ્બર, 2018

सुणो बलमा ....सुणो बलमा !!


सुणो बलमा सांवरे
लहू भी तुम 
धडकन हो तुम 
जान भी तुम 
नैणा बलमा बावरें
---रेखा शुक्ला

સોમવાર, 26 નવેમ્બર, 2018

પ્રકાશપૂંજ

લક્ષ્ય એક એના રસ્તા જુદા જુદા થયા
પાત્ર એક છોને વેશ નવા જૂના વધ્યા
 ---રેખા શુક્લ
આકાર શક્યતાના પડ્યા કરે જળમાં 
વલોણું ભવ્યાતાના ફર્યા કરે બળમાં 
---રેખા શુક્લ
દર્શન દુર્લભતા વળતા પાણીએ સર્યા
અક્ષર વર્ણવતા સઘળા આંસુએ ભર્યા
---રેખા શુક્લ
તારલીની ઓઢી ચુનર ચાંદની ખુશ દોડે
ચંદ્રલકિરે ગંગાધારી શિવાની ભાગી દોડે
---રેખા શુક્લ
ઉડ્યા પર્ણ ખરી, માળે ઉડી ગયા પંખી 
ચૂમે બરફ તરસ્યો.. વિરહમાં ડાળો સૂકી
---રેખા શુક્લ
લટક મટક ધડ્કે જીયા મોરે
લડક ધડક ચંગા નૈણા તોરે
---રેખા શુક્લ
પથ્થરો પીગળે; અભિષેક રે પ્રેમી ધડક
રાજમહેલ સૂણો ખંડેર; પ્રકાશપૂંજ ધડક
---રેખા શુક્લ
શનિવાર, 22 સપ્ટેમ્બર, 2018

પિંજરે...તણખલું


ભાવતું બધું જ મળ્યું જ્યાં સુધી પંખીડુ પિંજરે રહ્યું 
હાસ્ય માં  રૂદન ભળ્યું ત્યાં સુધી શ્વસન પિંજરે રહ્યું 
----રેખા શુક્લ

તણખલું હતું તણાઈ ગયું જોઈ લાગણી ભરમાઈ ગયું 
તણખલું હતું ખોવાઈ ગયું રોઈ લાગણી વહાઈ ગયું !
---- રેખા શુક્લ

કરૂણતા પોકારે


કરૂણતા પોકારે મૄત્યુને
એને જીવવું છે જીવવા તો દેશો ને ?
હજી તો જનમ્યું જ છે હસવા તો દેશો ને ?
ડર લાગે છે મને એના રૂદનનો , ડુંસકા નો
પરખતું નથી હજુ નાદાન છે, થોભી જશો ને ?
ખોવાઇ જશે - કરમાઈ જશે ભોળપણ 
અરે! તેની પણ સજા દેશો ને ?
મશીન બની જીવશે, રોજ મરી ને
રોજ ની જેમ દંશ રોજ દેશો ને ?
---રેખા શુક્લ

બુધવાર, 12 સપ્ટેમ્બર, 2018

અક્ષરી જગતે


હસ્તાક્ષર પરણે તોય ઝળહળ્યા ડિજીટલ જગતે
સાત સાત મેઘધનુષ્ય ના રંગે પલળ્યા જગતે 
કબૂતરે રંગ બદલ્યા ઘૂં ઘૂં મલક્યા કીંડલ જગતે
સળગ્યા ફૂટ્યાં ફટકી ચટકી ડરતાં ફરતાં જગતે
પ્રેમ-પત્ર ખોવાઈ ગયા ચડી રવાડે ખોટા જગતે 
ભીંજાયા ને વળગ્યાં ગળે સુવર્ણ અક્ષરી જગતે 
----રેખા શુક્લ 

અંત ક્યાં?


ભોળી સંવેદના ને રંજાડે વેદના તો અંત ક્યાં ?
ભાવના મરે તોય યાતનાનો આખરી અંત ક્યાં?

શ્વાસના વૄધ્ધ પંખીડા ધ્રુજતા ઉડી કહે અંત ક્યાં?
મૄગજળી આશ સપના પૂછે ઝંખનાનો અંત ક્યાં?

તૂટે શ્રધ્ધા રૂઠી રોષે ખળભળે સંભાવના અંત ક્યાં?
સફરમાં ટળવળી ખોળે મૄત્યુ જીવ નો અંત ક્યાં?
----રેખા શુક્લ