બુધવાર, 3 જુલાઈ, 2013

છોટી સી ગુડિયાં

કુછ ભુલે હુવે નગમેં
ભટકે હુવે સપને
કુછ બિછડી હુઈ યાંદે
પ્યાર ને થે ગાયે
તુટે હુવે સપને
પરાયે હો ગયે તો ક્યાં
મિલતે હી નજર શર્મા ગઈ
ઉમ્મીંદો ભરે હંસીન મેલે
હવાં મેં જુલ્ફ લેહરાઈ
નજર મેં બેખુદી છાઈ
ખુલે થે દિલ કે દરવાજે
મુહબ્બત ભી ચલી આઈ
તમન્ના કે સાયેં પર જવાની છા ગઈ
કહાં સે કહાં પર જિંદગી આ ગઈ
ચલે જાયેંગે જહાં સે હમ
તુટે સપનો કે મોતી
દર્દ હી સખીયાં પુછેગી
આંચલ મેં છુપા લિયા આંખોકા પાની
છોટી સી ગુડિયાં કી લમ્બી કહાની
હોકે પુરી ભિ અધુરી કહાની
ફિર દુર ખડા દેખા કરતા તું બનકે ખુદા
----રેખા શુક્લ

સોરી સોરી

પલળી પલળી ને થાંવુ મારે કોરી કોરી
તુજની પીગળી પીગળી તુજમાં છોરી

રૂંહ ભટકી કૃષ્ણા કૃષ્ણા મૈં તોરી ગોરી
બુજતી બુજતી ફિર જલી તુજ ની છોરી

વાદળી  ભટકી તૃષ્ણા રહે કોરી કોરી
પરદેશી પિયાં બુલાલે મૈં તોરી પો'રી

ચુપ ક્યું હૈ ચંદા પતા પુછતી ઠંડી હવાં
ઢુંઢે સુબહા પુછે પિયુ હું ના તોરી તોરી

ગુજર ગઈ કિતની બહારે ઔર પુકાર
ઘુંઘટ હટા દે આજા પિયા મૈ સોરી સોરી
--રેખા શુક્લ

ઔર તડપાલે.....

પહેલુ મેં સપને સચ મે હી બનાલે
સહેલુ મેં ગમ મેં કરાર હી જાનલે

માન લે હોશ ભી ખો દુંગી જાનલે

કાહે ભુલ ગયે દિન યે તો માનલે

બિંદિયા લગાઈ મેંદી ભી રચાલે

તરસ ના આઈ તો ઔર તડપાલે

દુનિયાવાલે સે અલગ તો બનાલે

ગુજરા જમાના વાપસ લે બનાલે

છમછમ પાયલ સંગ તો નાચલે

છોડો છોડો કિસી કો જા જલા લે
---રેખા શુક્લ 

જાને બહાર તેરા હુશન બેમિસાલ હૈ વલ્લા કમાલ હૈ....!!

ઇશક તેરા આગ હૈ તો ઇસમે જલ્તે જાયેંગે
મૌત હો યા જિંદગી હમ સાથ ચલતે જાયેંગે

જુલ્ફે જબ મુંહ પે ડાલુ તો કત્લે આમ કરલું
પર્દા નશી હોકે વફા બરબાદ મૈં  કૈસે કરલું

આશ લગાકે બૈઠ ગયા દિલ બોલ આ મરલું
તુમ વાદા કરકે ભુલ ગયે યાદ કર આંહે ભરલું

ગોરે ગોરે ઓ બાંકે છોરે ભુલ તુ ભી જાયેગા
કૈસે મિલે હૈ હમ કે બિછડકે તુ ભી જાયેગા
---રેખા શુક્લ

પરી શબનમ

એક પરી શબનમ તેરી યાદમેં
ધીર ધીરે ખીલતી કલી યાદમેં

ગુલઝાર ભરે લબ્જ તુમ યાદમેં
કટતી ભારી રાત મચલે યાદમેં

રસિયા જબ બસ ગયા યાદમેં
સિસકતી સાંસે હસતી યાદમેં

મતવાલી ધુન મુરલી યાદમેં
રહી રાધા હાં કૈસે જુદા યાદમેં
---રેખા શુક્લ

કરવટ

ઝુમતી ચલે ફુરવાઈયાં;
જબજબ બાદલ બરસે
મજબુર હો જાયે હવાં;
તુમ બિન સજુ કેહકે બરસે
ખ્વાબ લુંટે જુઠી આશાં;
રૂઠે નયન રૂઠે હમ તુમસે
બેદર્દી બાલમકી અટરીયાં;
સંગ રોકે હારે દિલસે
નિંદ કભી રાહત થી જવાં;
કરવટ લે જિંદગી ફિરસે
---રેખા શુક્લ 

લાવા થૈ લાજે

પી લે ને તું આકાશ આજે
આવી અરિસે શીદને સતાવે

છીપલે તું આશિષ થૈ સાંજે
જુઠો સહારો શીદને બતાવે

તુટી બંધાઉ કેટલુ શીદ કાજે
સાંધી મુજને ફરી કાં સતાવે

ભાગલા અઘરા પ્રકરણ કાજે
સરવાળા હાસ્યે કરી તું બતાવે

અગ્નિનો ભડકો લાવા થૈ લાજે
જલાવી બુઝાવી શાને સતાવે
----રેખા શુક્લ