રવિવાર, 14 જૂન, 2015

આજ ગ્રહપ્રવેશે ખુશીએ મોં મીઠું કર્યું ...

હૈયું ચઢ્યું હેલે વાટ તુજ ની જોતી આંખલડી
લીધાં ઓવારણાં નજરું ઉતારતી રે માવલડી
સોહામણા સપને વળગીને ભીંજી આંખલડી 
મોરલો મીઠો દિકરો રૂડી તારી છોને ઢેલડી 
કુમકુમ હાથે પગલાં ભરી ઠારી રે આંખલડી
સોળે સજી શણગારે રૂમઝુમ હરખાણી ઢેલડી
----રેખા શુક્લ 
*****************************
કુમકુમ પગલે કોયલડી ટહુકાણી
ડોલી રે જુઓ  કોમળ લજામણી 
નાનેરા ઘડુને ઠેસ મારી સોહામણી
હૈયાની કોર સંગ ઝૂમીને ભિંજાણી 
-----રેખા શુક્લ