ગુરુવાર, 25 જુલાઈ, 2013

વો અલબેલી

અજબ મકાનમેં અજીબ લોગ રેહ કહે ક્યા?
દેખ બેવફા જિંદગી મેરા સાથ ન દે તો ક્યા?
દુશ્મની કી હવા સે લહેર કા ગુનાહ ક્યા?
રાત અપની ગુજરી બારાત સપનોંકી ક્યા?
ધુપ તો આંખો તક પહોંચકે રાત આઈ ક્યા?
ભોર સમય તક જીસને બાહુમે ઉઠા રખ્ખા?
વો અલબેલી રેશમ જૈસી બાત ભુલે ના ક્યા?
--રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો