ગુરુવાર, 25 જુલાઈ, 2013

મહેરબાન

જમીન તો લે લી 
આસમાન છોડ ગયા વાહ
ઉડાન છોડ દે લે 
તીર કમાન છોડ ગયા વાહ
ખુલ્લી જુલ્ફ મેં એક 
સુના ફુલ છોડ ગયા વાહ
કિસ મુકામ પે મેરા 
મહેરબાન છોડ ગયા વાહ 
---રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો