શનિવાર, 4 ઑગસ્ટ, 2012

અશ્રુ સ્મીત .....


અશ્રુઓ સરી સરી ખંજનો ઉભર્યા કરે
ઘરની ખીંટીએ સુકવી લાગણી સર્યા કરે
મખમલી ને કરી યાદ સતત ખર્યા કરે
ધબકારે વારે વારે સ્મીત બની સર્યા કરે
-રેખા શુક્લ

1 ટિપ્પણી: