રવિવાર, 21 જુલાઈ, 2013

આજા મેરે સાથીયાં આજા

બાગોં મે ફુલ આ ગયે
મસ્તી કે બાદલ છા ગયે
મહેંકી ફિઝાયે કહે.....આજા મેરે સાથીયાં આજા
પ્યાસી નિગાહેં તેરા રસ્તા નિહારે
બેચેન સાંસે તેરા સદકા ઉતારે
મૈં તેરી રાધા તું હૈં મેરા કન્હૈયા
સુનલે પુકાર મેરી મેરે ખિવૈયા
તું પર મૈં પરવાઝ હું
તું ધડકન મૈં દમસાઝ હું
મૈં તેરી મુમતાઝ હું ...આજા મેરે સાથીયાં આજા
બજને લગી હૈં મેરે મનકી મુરલીયાં
અબ તો સંભાલે નહીં સંભલે પાયલીયાં
એક એક પલ દુશવાર હૈં  
મૈં હી મેરા પ્યાર હું....આજા મેરે સાથીયાં આજા
હાથોં મે સબાકે હોગા હાથ તુમ્હારા
છુટ નહીં સકતા કભી સાથ તુમ્હારા
તું કિસ્મત મૈં તેરી પીર
તુ મેરા રાંઝા ઔર મૈં હીર
તુ આઝાદી મૈ જંજીર... આજા મેરે સાથીયાં આજા

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો