રવિવાર, 2 સપ્ટેમ્બર, 2012

aasvaad majano...


અંધારધેરા ક્ષિતિજ પર હવે અજ્વાળું દેખાય છે
મધદરિયે ડોલતી નાવ ને હવે કિનારો દેખાય છે
--ડો.દિનેશભાઈ શાહ
પટાંગણે પ્રત્યક્ષ થઈ હવે થૈ ઉજાળું દેખાય છે
ખળખળ વહે રમ્ય કાવ્યો હવે સહારો દેખાય છે
--રેખા શુક્લ

2 ટિપ્પણીઓ: