મંગળવાર, 12 માર્ચ, 2019

ચૂંટ્ણીમાં .. !!

દેશપ્રેમી મગ્ન નાર નવેલી  મોહિની મલપતી નાર
ત્રિરંગા કોતરણી એ ને કાંગરીએ ફરકાવે નાગર નાર

પરપોટાને ફીણ ભાસતાં ભાગે જૂઠા ચૂંટણીએ જોઈ નાર
તલવાર ભાષિણી ચાલ ટહેલતી કરે ફેરવી નજરિયો વાર

ધારદાર વાક્યો શૂરવીર ફરતી ફૂદરડી ફળીયામાં નાર 
બિરદાવે દેશભક્તિ અગણિત 'કેસરિયાં'પાળિયામાં નાર 
---રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો