શુક્રવાર, 29 એપ્રિલ, 2016

ઓ' પરવર દિગારા

મુબારકિયાં જોરશોર સે ઔર થરથર કટી રાતે
ફીતુર મેરા લાયા કરીબ ઓ' પરવર દિગારા
કૈદ કરલો યા ફિર કરલો તુમ આઝાદ દિદારા
નૂરાની હો ચેહરા ઔર હાં તિરછી નજરેં સહારા

ખ્વાબો કી ખિડકી સે કરદો આઝાદ અંગારા
ચાહતી નજારા લે ચલા સાલોં સે પીછે દિલદારા

અબ સિતારોંસે આગે ચલકે કરલો આઝાદ અંગારા
રૂક રૂક કે જાતી હૈં જાન એક તું હી તો સહારા
----રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો