શનિવાર, 29 માર્ચ, 2014

માફ કરજો


જનાજા માં બાંધે તેમ બાંધી દો હવે...
હાડ-માંસ થી યાદો અલગ થઈ રહી હવે...
બ્રેકેટ્સમાં જીવાય જિંદગી રહી રહી હવે....
ટ્રાયફોલ્ડમાં બટકી જિંદગી રહી રહી હવે.....
----રેખા શુક્લ

રોજ ખેંચ-તાંણ નસો કરે.... વસાવી વસાવી વણાયું છે હ્રદયમાં નામ તારું !!
ચળાઇ જાય, ચણાઇ જાય, ભળી ને તણાઈ જાય ત્યારે કળાઈ જાય નામ તારું
---રેખા શુક્લ
માફ કરજો જો ભુલાઈ જાંઉ હું મારાથી...દોસ્તી તો યાદ રહી જશે 
આપ સર્વેથી...

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો