મંગળવાર, 19 નવેમ્બર, 2013

રાહ

સંવાદ હસે સ્વાદ ભળે સાદ પડધા પાડશે
મંજીલ ની રઝળપાટમાં રાહ કેદ થાશે !
----રેખા શુક્લ


હર વણાંકે અટકીને પાછું જોવાઈ જાય
કૂદી પડે બન્ને ધાર સ્મરણ જોડાઈ જાય
---રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો