મંગળવાર, 19 નવેમ્બર, 2013

ચોળી !! કાળજું !


કાંઠલા ની જગ્યાયે સ્ટેન્ડ આવ્યું....મટકી જગ્યાયે ગોળી
ઉભું કરાવ્યું રસોડું ત્યારથી દરદ ઘુંટણે આવ્યું ચોળી !!
--રેખા શુક્લ

બે શબ્દની વચ્ચે ધબક્યું કાળજું
કલમ ની ડાળે ટહુક્યું કાળજું !
---રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો