મંગળવાર, 19 નવેમ્બર, 2013

કૄષ્ણ છું


એકાંતમાં વરું મુજ કૄષ્ણને સ્મરૂં છું !
અંગીકાર થાય રોજ ભસ્મમાં ભળું છું

શ્રવણ તુજ ગાન રોજ તુજમાં મળું છું
અક્ષર ને શબ્દ વચ્ચે તુજમાં ખરું છું

વહી ને બુંદ બુંદ શ્વાસ માં જીવુ છું !
જ્ઞાન-ભાન-શામ-દામ-દંડમાં મરું છું
---રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો