બુધવાર, 20 નવેમ્બર, 2013

સાજીશ !!

માયુસ હોકે જિંદગી કરતી રહે સવાલ
આ મિલ્લે ખુશી દેતી રહે જવાબ !!!
આજકા સવાલ દિલાવરે અય માલિક
એક કસક રેહ ગઈ કમબખ્ત હૈં સાજીશ
મેહરૂમ હૈ સુર્ખીયાં ઉડાતી હવા હૈં રંજીશ
બિખરે જુલ્ફ સતાયે લટે હવા હૈં સાજીશ
આસમાં પે લિખ્ખા હાથોં સે નિશાં બુખાર
છૂના થા યું હી બુખાર કી હૈં સાજીશ !!
--રેખા શુક્લ 

मायुस होके जिंदगी करती रहे सवाल
आ मिल्ले खुशी देती रहे जवाब !!!
आजका सवाल दिलावरे-अय-मालिक
एक कसक रेह गई कमबख्त हैं साजिश
मेहरूम है सुर्खीयां उडाती हवा है रंजिंश
बिखरे जुल्फ सताये लटे हवा हैं साजिश
आसमां पे लिख्खा हाथों से निशां बुखार
छूना था युं ही बुखार की हैं साजिश !!
---रेखा शुक्ल

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો