શનિવાર, 12 ઑક્ટોબર, 2013

ફુલડાં ની માળા હરખાઈ જાય પરોવે...


અમીરાઈ ભરી ટેરવે ટહુકાઈ જાય પરોવે
મીણીયાં અહીં મા'ણા પિગળી જાય રોમેરોમે
સુગંધ શબ્દમાં ભરી મહેંકાઈ જાય પરોવે
પ્રેમાનંદ અશ્રુમાં ખરી ભીંજી જાય રોમેરોમે
---રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો