સોમવાર, 14 ઑક્ટોબર, 2013

ફ્યુઝન ચાંદ સવાર


ઝબકારો થાય મુજ હૈયે દઈ થડકાર
ચાંદસે ખેલે સિતારે હૈ શિશે કી દિવાર 
આ કરીબ ચાંદ આના સુનલે પુકાર !
જાનસે જુદા જીસ્મ ન આયે કરાર !!
---રેખા શુક્લ
ફુલોની વેલી નો બેઈમાન બાલમ...
એક નજર કરતો કટકી કટકી વ્હાલ
---રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો