ગુરુવાર, 12 સપ્ટેમ્બર, 2013

ઉજાસી ભાર

ઘબકતી વાણીના તુટ્યાં તાર લઈએ ચલને
દિલોદિમાગ પાણીનાં ખુટ્યાં માર થઈ ચલને
દિપકની રોશનીમાં મુક્યા ડાયમંડ લઈ ચલને
ટમટમિયું મહેફિલનું ઉજાસી ભાર લઈ ચલને
---રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો