ગુરુવાર, 12 સપ્ટેમ્બર, 2013

ચોકલેટ બાળપણ

ચોકલેટ ચોકલેટ બાળપણ લાગે
સ્મરણ આંગણ કામણ જાગે

શાણપણ ની ભીનાશ વાગે
કૂંપણ પ્રાંગણ તું કારણ લાગે
---રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો