ગુરુવાર, 12 સપ્ટેમ્બર, 2013

ખુલ્લા આકાશે

તૂટી જાયે દરવાજો ભીંત ઉભી ના કરો
છુટી જાયે માળો તમે ઝાડ માંગ્યા ના કરો

છાંયો આપતા તપ્યા તોય પાડી ના રાડ ડુમો તો ના ભરો
પાંખો આપીને ખુલ્લા આકાશે ઉડવાની મના તો ના કરો
---રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો