શુક્રવાર, 2 ઑગસ્ટ, 2013

કાનજી વિરુધ્ધ કાનજી

સંસ્કાર નગરીએ કાનજી વિરુધ્ધ કાનજી 
 જુઓ રંગભુમિ જીતી ગયો
અંતિમ અપરાધ થઈ ગયો
થઈ અવાજ દેખાઈ ગયો
લટકતા ચિત્રમાં અણસાર ભરી ગયો !
....રેખા શુક્લ

Difficulties in your life don't come to destroy you but to help you realize your hidden potential
...unknown

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો