સોમવાર, 29 જુલાઈ, 2013

મેં ઠહરી અરમાન હું

ઇન્તજાર હું એકરાર હું કતરા કતરા ખતરા તેરા મૈં તેરી પેહચાન હું
સંવર ગયે શ્રૂંગાર બનકે ધડકનકી તરહા તેરે ઘરમેં તેરી મેહમાન હું

બસંત બહાર કા પેહલા પત્તા ઔર ભોલી પતઝડકા આખરી પન્ના હું
નીલે આસમાન મેં ઠહરી અરમાન હું ખ્વાબકા નજારાં બાગવાન હું

પરવરીશ કર બંદે ગુફ્તગુસે ભરી ભરી તરન્નુમ તેરી કદરદાન હું 
શોણી જાની માની ગઝલ સે ઝુકી ઝુકી અનકહી તેરી દાસ્તાન હું

તુજ મે રહું શિવ કી હું બુંદબુંદ તપન સે લગન રૂંહમેં અંજાન હું
મેહબુબ કા પ્યાર, સિતારોંકે આંગનકી ચહીતી તુજમે જુડી જાન હું
-----રેખા શુક્લ 

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો