રવિવાર, 28 જુલાઈ, 2013

પાટીપેન

પાટીપેન પર બારાખડી સંગ ઉભા પાડા
જીવનભર બાદબાકી ને ભાગાકાર આડા
એક મુગ્ધ ખુશી ને તાંતણે વાદળ જાડા
ઓરૂ મુંગુ આંધણને તાંપણે દુઃખી દા'ડા
--રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો