રવિવાર, 28 જુલાઈ, 2013

શ્વાસો પાંખો....

ચંદ શ્વાસો ક્ષણમાં થાય ભડકો
ઉભાઉભા તપ્યા કરો થાય તડકો

આશાના માળે ચાંચો ને પાંખો
શબ્દ અર્થના ડાળે ઝુરતી આંખો
--રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો